Julen er tid for fellesskap og hygge over generasjoner

En hurtig reise gjennom et langt år

Vi har definitivt vært på reise i 2017. Hele Pensjonistforbundet har vært som et lokomotiv med mange vogner.

Tidligere blogginnlegg

Vi vinker farvel til et år som har gitt oss mye glede, mange oppgaver og masse engasjement. Allerede i januar var vi igang med kurs og konferanser med "morgendagens aktivitetssenter" som tema. Over 350 foredrag og kurs har det blitt i løpet av dette året. Over 15 000 deltakere  har ivret etter å lære om teknologi, involvering over generasjoner og sosialt samhold.

Gjennom hele året har vi også hatt løpende kurs i bruk av nettbrett og mobiltelfon. Mange hundre personer har fått svært nyttig opplæring i en digital flate som for mange virker litt skummel, men som ikke er det når instruktørene bruker litt tid på hver enkelt. Vi har funnet en suksessformel som vi vil fortsette med i 2018. Enkelt og greit går den ut på å bruke tid på hver enkelt kursdeltaker. Alle må føle seg bekvemme, og det gjør de i kurs i regi av oss.

Opplæring eldreråd

Over 500 eldrerådsrepresentanter fra hele landet er skolert i det viktige arbeid de er oppnevnt til å utføre i sine kommuner. Vi fikk ingen drahjelp fra kommuner eller KS med denne skoleringen. Dette stod Pensjonistforbundet for selv. Viktigheten av godt skolerte representanter vises i senere tids oppslag i aviser hvor eldrerådene er begynt å vise muskler.

Rådgivning på telefon

Pensjonistforbundets økonomitelefon har vært  suksess fra første dag. Høyt utdannede og godt skolerte personer har betjent telefonen hver dag året igjennom. Vi har søkt NAV om videre tilskudd, men ikke mottatt svar. Behovet for økonomisk hjelp er stort blandt eldre både i forhold til gjeld, arv, boligsalg og annet.

Bekymringstelefonen er at annet tilbud Pensjonistforbundet har hatt i en årrekke. Her er det endel som ringer med behov for å komme ut av ensomhet, hjelp og veiledning til søknader om hjemmehjelp, hjemmesykepleie og annet. Begge disse tilbudene er samfunnsmessige viktige hjelpeorganer som vi håper å kunne videreføre i tiden fremover.

Slippen tilbake

Slippen er vedtatt tilbake i den grønne postkassen. Helt fra desember 2016 har vi jobbet iherdig for å få politisk gehør for at mange eldre ikke mestrer de digitale flatene og dermed minster muligheten for å ha kontroll på sin egen pensjonsutbetaling. Dette er nå kronet med seier. Opposisjonen på Stortinget instruerte regjeringen i å budsjettere med merkostnader i revidert nasjonalbudsjett for 2018 slik at slippen er tilbake i postkassen 1. juli for dem som ønsker dette. En seier for oss, en seier for demokratiet og en bekreftelse på at vil du ting nok... så får du det til!

Pensjonistforbundet arrangerte 15 valgmøter over hele landet i forbindelse med Stortingsvalget. En inspirerende ferd rundt om hvor vi fikk treffe mange stortingspolitikere, engasjerte medlemmer og flotte tillitsvalgte som la alt tilrette for at møtene skulle gå som planlagt. For å si det enkelt: Vi fikk lagt igjen vår politikk hos mange partier og vi vil følge det opp i Stortinget.

Mange saker

Arendalsuka er blitt en viktig møteplass for samfunnsengasjement. Sørlandsbyen koker over av entusiasme og læring om hverandres identitet er en drivkraft av dimensjoner. Årets uke var preget av det forestående stortingsvalget og vi hadde gjennom stand og debatter fokus på forhandlingsrett på pensjon og den nevnte pensjonsslippen. T-skjorter med "jeg vil se slippen min" var veldig populær.

Regbuenettverket er etablert. Dette er et nettverk for eldre homofile og lesbiske. Vi registrerer at endel synes deres legning er vanskelig å leve med i godt voksen alder. Vår oppgave er å vise dem det motsatte, at det finnes et nettverk for dem for samtaler, råd og samhold.

Vi har levert et stort antall høringssvar på vegne av landets eldre. Spennvidden i hva vi har besvart er stor. Alt fra arv, pensjon og skatt til bolig, sykehjem og momskompensasjon er behøring og godt besvart.

Stolt av våre tillitsvalgte

Aktiviteten ute i fylker og lokalforeninger er et kapittel for seg selv. Jeg tror ikke stortingspolitikere, ordførere og andre helt tar inn over seg hvilket samfunnsansvar vi tar med all den aktiviteten som råder rundt om i hele landet. Nærmere 50 000 eldre samles hver måned til sosiale tilstelninger i våre 800 lokalforeninger. Mange tusen tillitsvalgte stiller hver dag opp for eldre i lokalsamfunnet. Jeg er stolt...veldig stolt!

Vi vil mer!

Hva har vi så ikke fått til? Vi ville så gjerne ha hatt en plass i teknisk beregningsutvalg. Der diskuterer de eldres økonomi bredt og der lager de beregningene som brukes i forbindelse med lønnsoppgjør og trygdeoppgjør. Vi mener det burde vært en selvfølge at Pensjonistforbundet med sine 230 000 medlemmer tar del i diskusjonen rundt eldres pensjon og økonomi i et slikt utvalg. Regjeringen Solberg har ved to anledninger gitt oss avslag på vår anmodning.
Vi vil også ha tilbake forhandlingsretten på løpende pensjon i folketrygden. Etter tre år med negativ vekst ser vi at dagens pensjonsregime har spilt fallitt. Da bør veien kunne være kort tilbake til et system som fungerte tilfredstillende for begge parter. Dagens regjering har sagt blankt nei til endringer og støttes av Venstre. De øvrige partiene er på glid...Håp?

2018 er landsmøteår. Da samles nærmere 200 delegater til det viktigste eldrepolitiske verksted. Det blir spennende. Mye skal diskuteres og mange gode beslutninger skal tas.

Inntil da.... riktig god jul til alle og et godt nytt år.

0 resultater