Høringer om statsbudsjettet 2018

Pensjonistforbundet vil delta i fem høringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2018

Tidligere blogginnlegg

Det holder ikke bare å mene noe om situasjonen for eldre i samfunnet, det må også følges opp så langt som råd er.

Derfor stiller Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene  i fem høringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.
- I finanskomiteen skal vi snakke om reduksjonen i formueskatten opp mot en styrking av situasjonen for den som har minst i landet. Videre ønsker vi å fokusere på muligheten for pleiepenger.
- I arbeidskomiteen er fokus "slippen min", krafttak for dem som har minst og eventuelt pensjonsmeldingen.
- I helsekomiteen vil vi snakke om kvaliteten på sykehjem samt tannhelse for eldre
- I kommunalkomiteen vil vi snakke om politikeres ønske om at alle skal bo hjemme lengst mulig opp mot manglende økonomisk satsning fra regjeringen.
- I kulturkomiteen er det fokus på momskompensasjonsordningen samt den kulturelle spaserstokk.

Etterhvert som høringene er gjennomført vil vi legge ut våre høringsnotater på nettsidene.

0 resultater