Verken fugl eller fisk, snømann eller draug

Når tekst er mer verd enn tall blir budsjettet lite fremoverlent

Budsjettforslaget for 2018 er verken fugl eller fisk, snømann eller draug. Det er rett og slett som en bok uten handling. Da blir det kjedelig lesning og lite motiverende.

Tidligere blogginnlegg

Regjeringen ved finansminister Siv Jensen har idag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2018. For å si det med en gang... jeg håper virkelig på store fremoverlente endringer. Jeg setter min lit til opposisjonen.

Når personbeskatningen senkes med én prosent, gir det i snitt en skattelette for pensjonister på 200 kroner i året. Det er snittet, de som sitter nederst ved bordet og ikke er i skatteposisjon får ingen lettelse. Tvert om, de får økning i moms med to prosent, økning i NRK-lisensen, økning i kommunale avgifter uten skattereduksjon som kompensasjon. De blir rett og slett taperne. Jeg husker meget godt omkvedet i valgkampen. Den sa noe annet. Da skulle vi spesielt ta vare på dem som hadde lite. Jeg setter min lit til at opposisjonen gjør det som skal til for å løfte dem som har minst.

Overlater til kommunene

Når alle partier snakker varmt om at eldre skal ha muligheten til å kunne bo hjemme lengst mulig må jeg kunne forvente at det ikke bare legges ord, men også  penger i potten. Heistilskuddet kuttes, begrenset satsning på velferdsteknologi og minimal satsning på hjelpemidler som skal hjelpe eldre som ønsker å bo hjemme lengst mulig. Det er nå engang slik at initiativtakere må gå foran som gode eksempler for å få suksess. Når de politiske partiene er initiativtakere til at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig så må det derfor følge midler med den oppgaven. Nå vil vel regjeringen si at dette er oppgaver kommunene skal håndtere innenfor de rammene de har. Spørsmålet er da om rammene er store nok til slike oppgaver. Jeg tviler, og jeg er ikke alene om det.

Slippen

Når Pensjonistforbundet har fremhevet behovet for at alle dem som ikke er i posisjon til å hente pensjonsslippen elektronisk må kunne få den i postkassa så hadde jeg trodd at politikere ville lytte til det. Når jeg i tillegg sitter med uttalelser fra FrP at de er enige med oss, og når jeg på toppen av det hele sitter med signaturer fra sentrale FrP-politikere på det samme, så hadde jeg trodd at ekstra midler til Nav øremerket porto var på plass. Men, dengang ei. Vi må fortsatt kjempe en kamp og jeg er svært glad for at Senterpartiet allerede har levert inn forslag  som dekker det behovet som er der for dem som ikke kan hente sin pensjonsslipp via Navs nettsider.

Det er sider ved budsjettet som er gode. Bevilgning til nybygg på Radiumhospitalet er flott. Satsning på matomsorg er bra og midler til investeringstilskudd for bygging av sykehjem er bra for å nevne noe.

Men, som sagt... i sum kjedelig og lite motiverende.

0 resultater