En politisk debatt er ikke å forakte

Frem mot stortingsvalget arrangerer våre fylkesforeninger mange debattmøter hvor listekandidater møtes til dyst, med ledelsen i Pensjonistforbundet som møteledere.

Tidligere blogginnlegg

En debatt er så morsom og inspirerende som du selv gjør den til. Det er mottoet til forbundsleder Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman når de i august og september skal reise land og strand rundt for å lede debatter med de som skal kjempe om stortingsplassene rundt om i fylkene.

Det er viktig at vi får en debatt omkring de sakene vi er opptatt av og som tidligere er spilt inn overfor alle partier. Det være seg forhandlingsrett på løpende pensjon i folketrygden og  skatt i sammenheng med kommuneøkonomi og velstandsutvikling. Videre er det viktig å få klare svar fra det politiske landskap på både eldrerådsopplæring, kulturell spaserstokk og aktivitetssenter for eldre. Velferdsteknologi er et svært viktig tema som innebærer utvikling av ny teknologi, men også ivaretakelse av de som ikke vil kunne klare å følge denne utviklingen. Derfor vil "jeg vil se slippen min" bli den mest konkrete saken vi vil kjøre i valgkampen. Vi spør og vi forventer ærlige, konkrete svar.

Foreløpig skal følgende steder ha debattmøter:
22.8, Trondheim. Harald Olimb Norman er møteleder
23.8, Steinkjer. Harald Olimb Norman er møteleder
23.8, Molde. Mellvin Steinsvoll er møteleder
23.8, Skei i Jølster. Jan Davidsen deltar. Eldgrim Fossheim er møteleder
24.8, Stavanger. Jan Davidsen er møteleder
28.8, Bergen. Jan Davidsen er møteleder
29.8, Tromsø. Harald Olimb Norman er møteleder
31.8, Lillestrøm. Harald Olimb Norman er møteleder
31.8, Høyvang, Hamar. Jan Davidsen deltar
31.8, Oslo. Hans Felix er møteleder
5.9, Tønsberg. Harald Olimb Norman er møteleder
7.9, Bodø. Harald Olimb Norman er møteleder

I tillegg er det mange møter i lokalforeningene som har stortingsvalget på dagsorden, hvor forbundsledelsen vil være tilstede.

Det enkelte møtet vil bli annonsert med både tid, sted og deltakere.
Håper vi sees!

0 resultater