Først nå kom hun på banen

Nødvendige endringer om regulering av løpende pensjon

Da SV foreslo i sitt handlingsprogram å gjøre endringer om regulering av løpende pensjon var det stille. Da Ap gjorde det våknet Høyre.

Tidligere blogginnlegg

Jeg har bevisst latt det gå litt tid før jeg velger å analysere Arbeiderpartiets forslag til endringer i reguleringsprinsippene for løpende pensjon i folketrygden. Dette for å se om forslaget har noe for seg, om det vil være mulig å vedta og om det er konstruktivt og fornuftig.

For å ta de siste først. Ja, det er fornuftig å gjøre endringer på dagens rigide ordning med en fast fratrekksfaktor på 0,75%. Denne ordningen har skaffet oss mye bry og lite i pensjonsøkning. Ingen kan spå fremtiden, men noen er visstnok flinkere enn andre til å lage perspektivmeldinger og hypoteser på hvordan verden vil se ut om 5, 10 og 20 år. Pensjonsreguleringen har basert seg på dette. Hypotesene har vært at forskjellen mellom lønnsvekst og prisvekst vil være større enn 1,5%, både nå og i fremtiden. På bakgrunn av dette ble det faste fratrekket på 0,75% legitimert som en riktig måte å regulere løpende pensjon på.

Jommen sa jeg smør! I to av seks år har lønnsveksten vært 1,5% eller høyere enn prisvekst. I tre av årene har pensjonsveksten vært lavere enn prisveksten. Fornuftig? Definitivt ikke. Derfor er Arbeiderpartiets forslag fornuftig og et steg i riktig retning. Pensjonistforbundet mener pensjon skal reguleres omlag på linje med lønnsvekst og baseres på reelle forhandlinger med staten innenfor rammen av oppgjørene i frontfagene, som er det normale i norsk arbeidsliv. Med Arbeiderpartiets forslag kan vi være på vei dit. Ikke i første omgang. Til det er Ap for tro til dagens pensjonsreform. Men krefter vil presse på for å få de nødvendige endringene som skal til for at pensjonister får regulert sin folketrygd som lønnsmottakere om noen år. Dette er vår oppgave. En oppgave jeg virkelig håper dere vil være med på.

Med Arbeiderpartiets forslag våknet også Høyre og Statsminister Erna Solberg. Etter fire år i regjering, og etter fire år hvor vi har prøvd å få kontakt med henne for samtaler uten hell, så ringte telefonen. Det var fra Statsministerens kontor som ville ha masse informasjon om Ap sitt forslag og en forklaring på hvorfor jeg mente at Ap sitt forslag var et steg i riktig retning. Samtalen ble relativ lang, men uten noen konstruktiv konklusjon. Jeg må innrømme at jeg ble forundret over samtalen. I fire år har vi altså bedt om samtaler. I fire år har denne regjeringen visst om utfordringene med reguleringsprinsippene og de har sågar hatt arbeidsgruppe igang for å se på alternative måter å regulere løpende pensjon i folketrygden. Fem forslag ble utarbeidet og alle forkastet med begrunnelse om at dagens ordning var best. Ble vi tatt med på råd? Nei, vi ble invitert til et møte hvor konklusjonen på arbeidet ble presentert og hvilken beslutningen som var tatt.  Så ringer de når Arbeiderpartiet kommer med endringsforslag. Da skjønner de at det er alvor. For oss har det vært alvor hele tiden. For oss er det alvor når pensjon reguleres lavere enn prisvekst. For oss holder det ikke med en begrunnelse at ting vil jevne seg ut over tid. Til det er horisonten for nære for mange.

Mest forundret blir jeg over at regjering og støttepartier ikke så dette forslaget komme. Senest i desember 2016 behandlet Stortinget en pensjonsmelding som fikk svært hard medfart av opposisjonen. Allerede da burde regjeringen været at noe ville skje frem mot valget 2017. SV var først ute med å meisle inn i handlingsprogrammet både endring i reguleringsprinsippet og forhandlingsrett til pensjonistene. Ap fulgte opp med forsterket drøftingsrett. Regjeringen kunne i revidert nasjonalbudsjett gjort endringer og på den måten tatt luven av forslaget fra Ap og SV, men valgte å sitte stille.

Vil forslaget fra Arbeiderpartiet bli vedtatt? De går til valg på dette og det skal bli vanskelig for Høyre å forfekte dagens ordning all den tid systemet per dags dato gir lavere pensjonsvekst enn prisveksten. Derfor tror jeg alle partier i valgkampen vil være enige om fornuften i endringsforslaget fra Ap, for på den måten å nøytralisere en god valgkampsak fra Jonas Gahr Støre. Om de vil stemme for det på Stortinget er en annen sak. Til det har vi for mange som driver med dobbeltkommunikasjon

Nå er ballen i spill, og som i fotball: Angrep er det beste forsvar.

0 resultater