Dette kan bli svært krevende

Årets trygdeoppgjør kan vise seg å ha i seg elementer som kan gjøre hele oppgjøret svært krevende. Ihvertfall om målet er å komme til enighet over bordet.

Tidligere blogginnlegg

Det er torsdag og regjeringen har akkurat offentliggjort forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. For vår del pleier disse årlige seansene kun være av interesse hva antatt lønnsvekst for perioden angår. Dette er nemlig tall som er viktig å ha med seg i trygdedrøftingene.
Men dette året er ikke som andre år kan det se ut som. Regjeringen høyner minstefradraget med 2 prosent slik at pensjonister i gjennomsnitt får kr 1000.- mer å rutte med i året. Ikke ueffent det,  men argumentasjonen for å endre minstefradraget skaper stor usikkerhet. Det blir sagt at det er for å kompensere den dårlige pensjonsutviklingen de senere år. Det betyr igjen at regjeringen blander sammen skattelette med trygdeoppgjør. Litt tabloid men: Om en arbeidstaker får beskjed av arbeidsgiver at det ikke blir lønnsøkning i år fordi hele samfunnet dog har fått skattelette, så ville vel arbeidstakeren fnyst av det. 

Vi har en situasjon hvor antatt lønnsvekst i fjor ble stipulert til 2,4% mens lønnsveksten for lønnstakere i alt ble 1,7%. Det betyr teoretisk at det ble gitt 0,7% for mye ifjor. MEN... forskjellen er ene og alene strukturelle endringer i arbeidsmarkedet. Forklart på en grei måte: Om en godt lønnet oljearbeider mister jobben og får jobb på Kiwi vil nødvendigvis gjennomsnittslønnen bli lavere. Dette er strukturelle endringer som påvirker lønnsveksten og som vi mener vi ikke skal belastes med. Regjeringen synes å mene det motsatte all den tid de nedjusterer anslaget for pensjonsveksten i statsbudsjettet med samme sum. Blir dette resultatet så gir regjeringen med den ene hånden og tar med den andre. Når hånda som tar forsyner seg kraftigere enn den som gir, ja da kan vi får et krevende oppgjør.

0 resultater