Trygdedrøftingene 2017

Datoene for "vårens vakreste eventyr" er satt

Tidligere blogginnlegg

Statsråd Anniken Haugli har invitert til trygdedrøftinger mandag 15. mai og tirsdag 16. mai. Begge dager er det satt av en time. Vi får se hvor langt vi kommer da årets oppgjør definitivt ikke kan sies å være av den enkle sorten.
Hva rammen for oppgjøret vil bli vet vi ikke før revidert nasjonabudsjett er lagt frem, men all den tid lønnsoppgjøret allerede er ferdig og med en ramme på 2,4 % så vil jeg anta at regjeringen ikke legger frem en ramme som fraviker stort fra dette.

Hvordan statsråden vil håndtere det faktum at årets oppgjør for 3. år på rad vil ende med lavere vekst enn prisveksten om hun ikke foretar seg noe gjenstår å se. Vi har våre formeninger og krav klare.

Før den tid, 20. april, skal partene samles til det såkalte "engere utvalg" for å få presentert fjorårets faktiske tall fra teknisk beregningsutvalg (TBU). TBU som instrument er blitt viktigere og viktigere for trygdeoppgjørene de senere år. Derfor har vi tatt kontakt med statsråd Anniken Haugli og anmodet om å få plass i dette utvalget. Vi har ikke mottatt svar på vår henvendelse.

 

0 resultater