Vi deltar i budsjetthøringene på Stortinget

Det er avgjørende viktighet  når en sak fremmes mot regjering, løftes frem i media og skaper forventninger i befolkningen at den da blir båret helt frem til beslutningstakerne på Stortinget.
Pensjonistforbundet gjør det. Seks komiteer får besøk av oss. Vi ser ingenting til andre organisasjoner som påberoper seg å arbeide for rettigheter til eldre.

Tidligere blogginnlegg

Vi startet i Justiskomiteen hvor vi trakk frem uverdigheten, utryggheten og volden eldre opplever. Vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, ran og generell utrygghet i- og utenfor hjemmet. Vi har dokumenterte studier som viser at vi står overfor et problem og vi forventer at Justisdepartementet tar tak i dette og utarbeider en handlingsplan på området.

Finanskomiteen fikk klar melding fra oss om at skattekuttene burde nulles ut og at beløpet heller burde gå til kommunene samt et krafttak til dem som har minst å rutte med i samfunnet.

Kulturkomiteen fikk melding om vår bekymring for frivillighetssentralene som budsjettmessig overføres til Kommunaldepartementet samt en klar bekymring for fremtiden til den kulturelle spaserstokk.

Arbeidskomiteen skal besøkes senere idag og vil få en meget sterk bekymring for trygdeoppgjørene i tiden fremover og kjøpekraften til pensjonistene.

Torsdag avsluttes runden med to høringer. Først i Kommunalkomiteen hvor fokus er kommuneøkonomi samt investeringstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.

Avslutningsvis skal vi innom Helsekomiteen hvor fokus er velferdsteknologi, dobbeltrom på sykehjem samt aktivitetssentre i kommunene.

Vi får liten tid i komiteene. Men det er likt for alle organisasjoner. Det som er viktig er å treffe med den muntlige argumentasjonen i kombinasjon med et godt skriftlig bakgrunnsdokument.
Viktig også å knytte kontakter, etablere gjensidig tillitsforhold samt vise resepekt for hverandres meninger.

 

0 resultater