Et kjedelig og lite ambisiøst Statsbudsjett

Det er sikkert klokt av Solberg/ Jensen å legge frem et budsjett som ikke hisser på seg for mange grupper. For vår del som tenker pensjonistenes beste er det et kjedelig budsjett uten noen ambisiøse tanker om fremtiden.

Tidligere blogginnlegg

 Pensjon på tomgang, bostøtte på tomgang, fortsatt forsering av forskjellene på minstefradrag mellom lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Det er gjennomgangstonen innen det økonomiske området. At inntektsskatten reduseres med 1 % lever vi greit med selv om jeg personlig hadde sett at disse midlene kunne  vært brukt annerledes.

Jeg skulle gjerne sett et budsjett som hadde i seg godt med midler til velferdsteknologi slik at alle som jobber med politikernes intensjon om at eldre skal ha mulighet til å bo i eget hjem lengre så at regjeringen ønsket å levere på det.

Jeg skulle gjerne sett et budsjett som var langt mer offensivt i forhold til å inkludere og involvere eldres organisasjoner i et trepartsamarbeid til det beste for eldre i samfunnet.

Nå går dagen og kvelden med til å finstudere tekst og tall og jeg vil følge opp med mer informasjon på min blogg i løpet av dagen.

0 resultater