Vårens vakreste eventyr ble det definitivt ikke

Noen år kan et trygdeoppgjør sees på som vårens vakreste eventyr. Det er riktignok noen år siden sist. Faktisk tilbake til den tiden da forhandlingsretten var reell.

Tidligere blogginnlegg

 Dagens trygdedrøftinger var unnagjort på 10- 15 minutter. Vi brukte faktisk lengre tid på å lese opp kravene igår og lengre tid på å vente på at byråkratene skulle bli ferdig med å skrive protokollen idag enn selve drøftingen. En drøfting som har i seg regulering av løpende pensjon for nær en million mennesker og som har en kostnadsramme på ni til ti milliarder kroner. Likevel blir ting unnagjort på så kort tid. Hvorfor? Fordi regjeringen og statsråd Hauglie ikke var villig til å nærme seg vår banehalvdel engang. Null og nix utover at pensjon skal reguleres med lønnsvekst minus 0,75%. Etter et særmøte hvor alle pensjonistorganisasjoner samt funksjonshemmedes organiasjoner bestemte seg for å ikke skrive under protokollen og hvor hovedorganisasjonene krevdre å få inn protokolltilførsler var møtet i realiteten over.

Dette er spill på et plan som ikke tilhører et demokratisk styresett. Når regjeringen på toppen av det hele ikke ønsker saken til Stortinget men avslutter den hos kongen i statsråd er det fullendt som en farse!!

Eneste saliggjørende er å få forhandlingsrett på løpende pensjon. Dette grepet gjøres enkelt ved å endre forutsetningene for trygdeoppgjørene slik at løpende pensjon reguleres årlig omlag på linje med lønnsvekst og at partene forhandler om det endlige resultatet. Slik ble det gjort i mange år og med gode og konstruktive forhandlingsresultater. Ærede politikere.. ta til fornuft. Ikke sitt stilletiende å se på at folketrygden utvikler seg negativt i årene fremover.

 

For endelig resultat se våre nettsider.

0 resultater