Så var de ikke til å stole på lell

"Regjeringen vil gjennomgå reguleringsprinsippene for pensjoner. Formålet er å unngå en utvikling over flere påfølgende år hvor pensjonistene får redusert kjøpekraft"

Tidligere blogginnlegg

Jeg velger å tro at regjeringen faktisk har tatt en gjennomgang av reguleringsprinsippene, men lengre enn det vil jeg ikke strekke meg i iver over hva de har gjort i saken. Formålet har de definitivt hoppet bukk over. Det kom tydelig til syne da arbeidsminister Anniken Hauglie med brask og bram poengterte på TV at alderspensjonenene ikke endres i år.

- Alle må bidra, sier hun med fokus på nedgangstider, svakere krone, lavere oljepris og stigende arbeidsledighet.

Ærlig talt Hauglie.... pensjonistene skal bidra gjennom retningslinjene og intensjonen i pensjonsreformen på en slik måte at løpende pensjon skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Å pålegge pensjonistene å ta en større bør enn dette er direkte useriøst.

Når ministeren samtidig kommer drassende med hvor mye det vil koste å kompensere kjøpekraften for at pensjonister ikke skal komme dårligere ut enn prisvekst så er det med tall som ligner veldig på den summen som ble benyttet i reduksjon av formueskatt!! PRIORITERING STATSRÅD, PRIORITERING!!
Å trekke inn økning i beløp for minstepensjonister og reduksjon i avkorting av grunnpensjon for gifte og samboende er feilslått og momenter som ikke hører hjemme i debatten, og om det hadde hørt hjemme der så snakker vi ikke om helårseffekt for disse endringene men 4/12 dels effekt for 2016.
Det er og blir en sannhet at pensjonister med en pensjon på 220.000.- får 1.400 mindre å rutte med i 2016. Er dette god eldrepolitikk så bør regjeringen forfekte dette aktivt offentlig og ikke dysse det ned.

Jeg stiller i enhver debatt om ønskelig!!!

0 resultater