Gratulerer Anniken Hauglie

Høyre har overtatt ansvaret for Arbeids- og sosialdepartementet med Anniken Hauglie som statsråd.

Tidligere blogginnlegg

Det har vært knyttet spenning til hvorvidt det ville komme endringer i statsrådskabalen. Da den kom så kom den i monn. For vår del er det situasjonen rundt ansvarlig statsråd for samtalene/ drøftingene med Pensjonistforbundet som er mest interessant. Ikke bare ble det endring av statsråd. Regjeringspartiene rokerte departementer også. Det betyr at Høyre  skal ha ansvar for "vårt" departement fremover og da med Anniken Hauglie som vertskap i møtene.
Dette ser vi frem til. Det er en godt skodd og dreven politiker som møter oss. Vi både tror og håper på en godt og konstruktivt samarbeid i tiden fremover.
Vi vil fortsette vår vekting av saker med fokus på krafttak for dem som har minst pensjon i saker som vedrører statsbudsjettet og et rettferdig og verdig trygdeoppgjør i drøftingene rundt folketrygden og G- regulering. 

0 resultater