Lydhøre og engasjerte eldre i Risør

...men alle andre dager skal vi leve

Det er mye fokus på statsbudsjett og trange økonomiske kår om dagen. Det kan virke som om vi er på vei mot stupet, men så galt er det vel egentlig ikke?

Tidligere blogginnlegg

 En herlig stripe med Snoopy er innfallsvinkelen til denne bloggteksten. Snoopy sier til kameraten sin: Tenk, en dag skal vi dø!! Ja, sier kameraten ,men alle andre dager skal vi leve.

Den senere tid har jeg fartet rundt med budskap om å bry seg, -ta del i og engasjerere seg. Fokus har vært at ingen ting kommer av seg selv. Ingen må tro at pensjonsrettigheter  kommer av seg selv. Ingen må tro at forbedringer i helsesektoren kommer av seg selv og ingen må tro at det sosiale i  nærmiljøet er der av seg selv. Yngve Hågensen snakker forbilledlig om viktigheten av å bry seg, stå opp for noe. " Ingenting kommer rekanes på ei fjøl". Vil vi noe, så må vi gjøre noe.

Om du ikke synes det er greit at eldre pleietrengende blir plassert på dobbeltrom på sykehjemmet så må du engasjere deg i den saken. Om du ikke synes det er greit at pensjonen din blir regulert lavere enn prisveksten så må du engasjere deg i den saken. Om du ikke synes det er greit at 17 forskjellige sykepleiere kommer hjem til deg pr måned når du er pleietrengende så må du engasjere deg i den saken. Fellesnevneren er engasjement i Pensjonistforbundet. Vi tar disse sakene. Men vi trenger å bli enda større og sterkere for virkelig å bli hørt, sett og involvert!!

Mange gjør ufattelig mye og mange skal ha mye ros for sitt frivilligarbeid. For at du og jeg skal føle trygghet i hverdagen må samspillet mellom jobbrelatert innsats og frivilliginnsatsen være tilstede. Her er nasjonen flinke. Selv om utfordringene står i kø, så brettes ermene opp. "Dette skal vi få til" er gjennomgangstonen. Da blir jeg stolt av å være norsk!!

I disse tider med store grupper av flyktninger som kommer for å få en bedre tilværelse enn der de kommer fra så er vi flinke til å stille opp. Mange bidrar hver på sin måte. Fra pengegaver til husrom, klær og til et vennlig smil på gata. Herlig. Ønsker du å bidra ytterligere så kontakt Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller Flyktningehjelpen.

Riktignok skal vi engang.... men alle andre dager skal vi leve.

0 resultater