2,7 milliarder en gavepakke? et problem?

Regjeringen la inn en strategisk plassert budsjettlekkasje i valgkampen. 2,7 milliarder til bortfall av avkorting grunnpensjon gifte/samboende med 5%. Da ble det støy!!

Tidligere blogginnlegg

 Et av Pensjonistforbundets krav gjennom år har vært å ta bort avkortingen av grunnpensjon for gifte/samboende. Bakgrunnen for et slikt krav er respekten for den enkeltes pensjon og at pensjon er noe du har opparbeidet deg over år for så å ta ut fra pensjoneringstidspunkt. Vi er vel informert om at det forekommer andre argumenter som er i disfavør for vår oppfatning, men vi står godt på vår argumentasjon.  Hvordan Stortinget vil forholde seg til forslaget fra regjeringen blir spennende. Egentlig er det flertall for forslaget all den tid støttepartiene har signert en avtale med regjeringen som inneholder dette punktet. Men, støyen fra ungdomsorganisasjoner, dagspresse og andre kan stikke kjepper i hjulene for forslaget i neste års budsjett. Mange mener det er uhørt å bruke så mye penger på pensjonister som har godt med midler fra før og vil heller bruke midlene på enslige minstepensjonister.
Det er lett å la seg friste til å mene det samme all den tid vi har vedtatt at den absolutt viktigste jobben for oss er å løfte opp de som har desidert minst. Da treffer regjeringens forslag dårlig.
Men, så enkelt er det ikke. Regjeringen leverer på et område som er definert som et område vi er opptatt av. Derfor applauderer vi dette. Men, om det skal vise seg at regjeringen ikke får med seg mellompartiene på dette, vil vi være raske med å kreve at midlere kanaliseres til økning av pensjon for enslige minstepensjonister. Inndekningen for bruk av midlene tar jeg for gitt at regjeringen allerede har ordnet med.
Konklusjonen må være at den gavepakken regjeringen kom med som er blitt problematisert at enkelte uansett vil kunne få en god utgang.

0 resultater