Nå innfris løfter over en lav sko

Det er like godt timet som Lundefuglens ankomst til Runde. Hver gang det er valgkamp innfris løfter.

Tidligere blogginnlegg

Nå er det mer til flyktninger, mer til arbeidsledige, mer skattelette, lov om rett til sykehjem og ikke minst bort med 5% av avkortingen av grunnpensjon for gifte og samboende ( riktignok ikke gjeldene før høsten 2016).  Dette monner og er helt i tråd med de løftene denne regjering gikk til valg på for 2 år siden. Det som det ties om er riktignok hvordan inndekningen er til alt dette. Men pytt,pytt vi snakker jo ikke om mer enn ca 8 milliarder kroner i mindre inntekter/ høyere utgifter for staten.

Jeg synes det er naturlig at regjeringen benytter seg av muligheten til å lekke litt fra kommende statsbudsjett for å vinne velgernes interesse. Men, i anstendighetens navn, la oss få den hele og fulle sannhet.... i disse valgtider.

0 resultater