En høst fyllt med spennende debatter og beslutninger

Denne høsten skal vi alle få anledning til å påvirke beslutninger. Det er kommune- og fylkestingsvalg og vi bør alle bruke vår stemmerett. Men det stopper ikke der.

Tidligere blogginnlegg

Kommunereform skal debatteres i hver krok av landet. Målet til regjeringen er at så mange kommuner slår seg sammen at sluttsummen på antall kommuner i Norge skal være lavere enn 400. I mine ører høres ikke dette ut som et resultat av en reform. Det er nærmere en tilpasning av dagens struktur. Målet var vel ca 100 kommuner. Men debatt blir det... og bra er det. Uten et eierskap til endringene vil aldri endringen bli god og eierskap får du ved å engasjere deg. Jeg har ingen tro på at det er mulig å bygge en lik struktur på
kommunene rundt om i landet. Til det er landet vårt for forskjellig. Det som passer på østlandsområdet passer nødvendigvis ikke i Troms. Største bruker av kommunale tjenester er eldre mennesker. Det er da en selvfølgelighet at eldre skal være med å debattere kommunestrukturen i sitt nærområde.

Eldre er representert på diverse valglister til kommune- og fylkestingsvalg rundt om i landet. NRK viser til at det er sjeldent mange på listene i år. Det er prisverdig, men om vi går listene nærmere i sømmene viser det seg at eldre er plassert relativt langt nede på listene og derved har mindre sjanse til å bli valgt. Om ikke de får ekstrastemmer. La det gå sport i det. Gi en ekstrastemme!! Pensjonistforbundet vil lansere en kampanje 25. august. FØLG MED!!

Summen av tankene  rundt kommunereform og kommune- og fylkestingsvalget er at eldre har muligheten til å påvirke samt være premissleverandører om de bare engasjerer seg. Stå på!!

0 resultater