En forunderlig opplevelse

Trygdeoppgjøret 2015 ble en forunderlig opplevelse. Full av selvmotsigelser

Tidligere blogginnlegg

 Regjeringen, representert ved arbeidsminister Robert Eriksson (FrP), la frem et tilbud som i sum ensidig hadde i seg en negativ vekst på løpende pensjon. Allerede her er første selvmotsigelse: Frp har i alle år hevdet av pensjonistene ranes gjennom pensjonsreformen. Den første statsråd som virkelig raner pensjonistene er FrP-statråden!!

Organisasjonene som deltar i drøftingene leverte alle sine krav basert på opprettholdelse av kjøpekraft (med unntak av LO som forholdt seg til pensjonsforliket). Da debatten var over og staten hadde gitt sitt endelige tilbud valgte Pensjonistforbundet, FFO, SAFO og LOP å gå til det skritt å ikke signere protokollen. Bakgrunnen var at organisasjonene ikke kunne akseptere at alle pensjonister med tilleggspensjon skulle tape kjøpekraft. Hvorfor LO, YS,  og Unio valgte å signere vil jeg ikke å bruke tid på. Men det er rimelig selvmotsigende å stå på krava for arbeidsfolk, men ikke for dem som har vært arbeidsfolk!

Jeg vil heller ikke spekulere i grunnen til at Seniorsaken og Forsvarets Seniorforbund valgte å signere protokollen med statsråd Eriksson, men jeg velger å trekke frem de ærlige fakta:
Disse to seniororganisasjonene har ved å signere protokollen akseptert:

  • at landets pensjonister får en utvikling av sin pensjon som er lavere enn prisveksten.
  • at en fremtidig gjennomgang av reguleringsprinsippene ikke skal gi noen innebygd garanti mot redusert kjøpekraft i enkeltår

Med all historikk fra disse to organisasjoner friskt i minne så er verden full av selvmotsigelser. Men det er vel kanskje slik de vil være!!

Det som ikke er en selvmotsigelse er at du kan stole på Pensjonistforbundet og SAKO- organisasjonene.

0 resultater