Forbundsleder Borge Rørvik overleverte forbundets krav

Makt og parodi

Organisasjonene leverte 16. desember sine krav til statsråd Robert Eriksson. Innholdet i kravene var greie, men rammen rundt og møtet var en selsom affære.

Tidligere blogginnlegg

 Bud nr 1 for godt og konstruktivt samarbeid er å møtes på like vilkår og som likeverdige. Å sitte i et møterom bygd som et amfi hvor den ene part sitter på rekke og rad uten å ha mulig het til å se hverandre og hvor motparten troner fremst og som  eneste med mikrofon vitner om det motsatte.

Statsråden innledet riktignok møtet med å beklage facilitene. Det skulle bare mangle. Egentlig burde han utsatt møtet til et egnet møterom var å oppdrive.

Når organisasjoner som i sum organiserer mange hundre tusen eldre og uføre, og som har brukt mye tid på å forberede et møte med regjeringen, blir møtt på en slik måte blir det nesten en parodi. Dette er ikke demokratiet, organisasjonslivet og det politiske liv tjent med. Det er en type utøvelse av makt som ikke bør finne sted i et partsammensatt drøftingsinstitutt.

0 resultater