Gjør din plikt og krev din rett

Arbeidsminister Robert Eriksson har idag lagt frem sine tanker om oppmyking av arbeidsmiljøloven og midlertidige ansatte. Der trakk han frem Einar Gerhardsens ord: Gjør din plikt og krev din rett. Javel, herr statsråd!!

Tidligere blogginnlegg

 Jeg vil gjerne trekke den litt videre og inn i en setting som vi som part har opplevd den samme minister.
Trygdeoppgjøret 2014 var hauset opp i forkant av møtene. Ikke bare fra vår side, men også fra ministeren selv som rett før valget i 2013 gikk knallhardt ut og mente av underregulering av løpende pensjon var eldreran og at pensjonister skulle ha samme kjøpekraftsutvikling som yrkesaktive.  Vi var spente på om det ville ligge mer i potten enn hva de rød/grønne leverte.Jammen sa jeg smør. Da ministeren kom til bords var alt han hadde sagt tidligere glemt. Når var det plutselig snakk om bærekraftig pensjon, ikke om bortfall av underregulering. Statsråd, alle pensjonister har gjort sin plikt gjennom å jobbe et langt liv og innbetalt sitt bidrag til fremtidig pensjon. Nå krever de sin rett. En rett til samme kjøpekraftsutvikling som andre i samfunnet.
 

Å ta frem Gerhardsens budskap forplikter!

0 resultater