Høring i Kommunalkomiteen

Tirsdag 21. okt var Pensjonistforbundet i Kommunalkomiteen for å tilkjennegi sitt syn på deler av statsbudsjettet.

Tidligere blogginnlegg

 Generalsekretær Harald Olimb Norman og konsulent Jan Aaboen representerte Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene og fremførte følgende:

Det kommunale ansvar for heldøgns pleie og omsorg

Statsbudsjettet inneholder en økning i disponible midler til bygging av heldøgn pleie- og omsorgsplasser på 200 millioner kroner. Problemet er at det ikke følger med midler til drift av sykehjemsplassene. Tall Husbanken publiserte i august i år, viste at økt investeringstilskudd ved bygg av sykehjem har hatt liten effekt i byggingen av nye sykehjemsplasser i kommunene. Grunnen til dette er at kommunene frykter kostnaden ved driften av sykehjem.

Arbeiderpartiets talsperson i helsesaker, Torgeir Michalsen, har innrømmet at den rødgrønne regjeringen tok feil grep for å komme problemet til livs i eldreomsorgen.
 

Frp har i alle år snakket om andre løsninger enn hva den rødgrønne regjering foreslo…… så ender vi opp med at den nye regjeringen gjør akkurat det samme som den rødgrønne:
Fyller opp Husbanken vel vitende om at kommunene vil vegre seg til å bruke midlene da de ikke hare penger til drift.

Pensjonistforbundet hadde stor tro på FrP i eldreomsorgen. Gjennom svært mange år har FrP snakket de eldres sak. Hederspersonen Alvheim klarte i sin tid å få frem et troverdig budskap med et bankende hjerte for eldreomsorgen. Nå er FrP i posisjon, nå er de i regjering. Nå skal det leveres:

– Det ligger ingenting nytt i dette budsjettet når det gjelder eldreomsorg. Vi vet at mange fremdeles venter i kø på plasser, og at eldre mennesker i sine siste levedager må bo på dobbeltrom. Vi har behov for en massiv opptrapping av eldreomsorgen nå, derfor er disse signalene fra regjeringen svært skuffende og bekymringsverdig.

Regjeringen innrømmer jo selv at det er utfordringer i den institusjonsbaserte eldreomsorgen:
- Eget utvalg for å kontinuerlig å kartlegge ventelistene i kommunene
- Rabattordning for dem som mot sin vilje blir boende to på rommet
- 200 millioner til investering skal gi 2500 omsorgsplasser
- 20 millioner til en prøveordning med statlig finansiering av sykehjem

Pensjonistforbundet er også av den oppfatning at kommuneøkonomien med budsjettets bevilgninger, på langt nær er i rustet for å forta en storstilt satsing på eldreomsorgen.

Forslag:
Pensjonistforbundet anmoder derfor komiteen om å sikre midler til drift av nye heldøgns institusjonsplasser, gjennom øremerking av midler til kommunene. Tilskuddet bør øremerkes frem til målet om full sykehjemsdekning er nådd.

Komiteleder Helge Andre Njåstad spurte oss om to konkrete saker:
- Hva er Pensjonistforbundets syn på statlig finansiering og om øremerking av midler var det overordnede kravet.
Til svar fikk komiteleder høre at Pensjonistforbundet er åpen for alle gode forslag for en forbedring av eldreomsorgen, men at vi har størst tro på øremerking med henvisning til at tilsvarende ble gjort med utbygging av barnehageplasser og med suksess.

Som vedlegg kan du lese hva som ble levert skriftlig til komiteen.

0 resultater