Kommunereform

En av regjeringens viktigeste saker er å reformere kommuneNorge. Det er bred politisk enighet om at endringer må til.

Tidligere blogginnlegg

 En lang vei frem mot målet er staket ut for en massiv kommunesammenslåing. Ikke før i 2020 er siste hånd på verket til kommunalminister Jan Tore Sanner gjort. Mye, svært mye, vil skje frem mot det tidspunkt. Det skal diskuteres og debatteres. Det skal fattes kommunale vedtak og det skal fattes nasjonale vedtak. Noen kommuner må fores med godteri for å bli medgjørlige.

Alle må med i debatten om eget lokalmiljø. Det viktigste forutsetningen for et godt valg er å ha med dem det gjelder!! Sammen med KS vil Pensjonistforbundet utarbeide debatthefter til bruk i de kommunale eldrerådene, våre lokalforeninger og gjerne også i folkemøter. Det er viktig at eldre er opptatt av kommunestruktur. Når nærmere en 1/4 del av befolkningen er eldre over 75 år og ofte med et eller flere behov for kommunal hjelp er det en selvsagt ting at eldre skal tas med på råd. Jeg tviler ikke på at politikere vil ta eldre med i debatten, men jeg blir skremt når byråer som blir hyret inn for å bedrive spørreundersøkelser om kommunestruktur velger å ikke kontakte mennesker over 80 år. Hvordan i all verden går det ann å tenke en slik tanke!!

Pensjonistforbundet er opptatt av god kvalitet på de tjenester som utøves overfor eldre. Vi er opptatt av at ansvaret for  omsorgen for eldre bør ligge så nært der hvor oppgaven er. Vi er mindre opptatt av størrelsen på kommunene.

0 resultater