Nå dreier visst alt seg om øvre aldersgrense i lovverket

Det er noe rart; Uansett hva vi snakker med regjeringen om så er svaret å høyne øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven.

Tidligere blogginnlegg

Vi er stadig i kontakt med regjeringen for å snakke eldrepolitikk. Det være seg folkehelse, økonomi, pensjon eller skatt. Fellessvaret virker å være at avgangsalderen i arbeidslivet er altfor lav og den umiddelbart bør høynes til 75 år. Folkehelsen blir bedre bare vi jobber lenger, økonomien har godt av å høyne avgangsalderen. Pensjonsrettighetene forbedres om vi bare jobber litt lenger og skatteinngangen til samfunnet blir bedre om vi bare jobber mer.

Det er noe rart her. Er det ikke slik at folkehelsen hadde hatt mye bedre av å jobbe aktivt for at 62 åringene jobbet litt lenger enn at noen 70 åringen gjør det? 70 åringene trenges i frivilligheten. Det er godt for folkehelsen. Både for den enkelte , for lokalsamfunnet og storsamfunnet. Jeg tror regjeringen gjør seg selv en bjørnetjeneste med å mase om øvre aldersgrense uansett hva vi snakker om. Snakk frivillighet, og gjør det ofte.

og.... de som sier at det er på tide å endre øvre aldersgrense da den har stått slik i en menneskealder, de glemmer å nevne at den har vært til debatt en mengde ganger uten god nok argumentasjon for endring. Er argumentasjonen bedre nå?? Tviler.

0 resultater