Statsråd Høie leverer varene

Det gleder oss at regjeringen nå vil få frem de reelle tallene på hvor mange som faktisk trenger en sykehjemsplass.

Tidligere blogginnlegg

 Pensjonistforbundet har gjennom år tatt til orde for at vi må få frem det reelle tallet på hvor mange som faktisk trenger en sykehjemsplass. Det har vist seg vanskelig å få til. Motstanden har vært stor ikke minst i kommunene. Nå har Statsråd Høie iverksatt arbeid for å få de reelle tallene på bordet. Ikke bare i år men hvert år fremover. Dette tiltaket smaker det godt av!!!

Jeg føler meg overbesvist om at tallene vil vise en stor underdekning som vil utfordre statsråden. Men også her regner jeg med at statråden vil levere varene.

0 resultater