Skatt er en berikelse for fellesskapet

Hvor skal pengene hentes fra om ikke fra skatter og avgifter?

Tidligere blogginnlegg

 I et samfunn som er tuftet på felleskapsløsninger og sterke offentlige ordninger for alle borgere er vi helt avhengige av at det er nok penger til å ivareta de forpliktelser som det har i seg. Skatter og avgifter er en av bærebjelkene i statens inntekter som brukes for å opprettholde og utvikle skoler, sykehus, eldreomsorg, veier etc.

Er det da fornuftig å senke skattene? Definitivt ikke. Jo mindre penger det kommer inn, jo mindre kan brukes til fellesskapsformål. Når NHO nå griner på nesa over formueskatten må jeg få stille følgende spørsmål: Hvor skal staten hente inn de pengene de gir slipp på ved reduksjon i formueskatten?  Vi trenger jo pengene. Da regjeringen senket skatt på allminnelig inntekt med 1% for 2014 fikk jeg en marginal endring på lønnslippen. Men den ene prosenten var ikke marginal for kommunene. Enhver krone i mindre skatt er lik mindre til kommunene og de oppgavene de er satt til å utføre.
Regnestykket er enkelt og greit. Vi kan ikke kreve opprusting av skoler, sykehus, eldreomsorg og veiutbygging samtidig som vi krever skattereduksjon. Jo mer penger vi vil bruke, jo mer penger må vi ha å rutte med. For å ha nok å rutte med må alle bidra og alle må føle at skatt er en berikelse for fellesskapet.

0 resultater