Hvorfor Erna, hvorfor?

Jeg fatter ikke hvorfor det er så viktig å høye øvre grense i arbeidsmiljøloven når det er de langt yngre som blir stående uten jobb, men Erna har vel svaret...kanskje

Tidligere blogginnlegg

 Det er for tiden et press på arbeidsmiljøloven. Det skjer hver gang vi får en regjering hvor Høyre er deltakere. Ikke så rart det når vi kjenner historien. Det er heller ikke alltid så galt å røske litt opp i lov- og avtaleverk. Jeg skal glatt innrømme at vi har mange rarieteter innenfor vårt lov- og avtaleverk. Men hvorfor det er så forbaska viktig å gjøre noe med 70 års grensen i arbeidslivet kan jeg ikke fatte. Jeg hører og ser med selvsyn situasjoner hvor yngre arbeidstakere (55+) blir skviset ut av sine jobber til fordel for yngre med den begrunnelse at de ikke innehar den rette kompetansen. Dette er mennesker som får problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Det er disse Erna Solberg skal prioritere som landets Statsminister. Ikke 70 åringer som synes det er leit at de ikke får beholde jobbene sine. Det er hyggelig at eldre er i jobb men ikke mer hyggelig enn at det er mye mer uhyggelig at 55 åringer ikke får jobb. Slik jeg ser det er det her utfordringen ligger ærede Statsminister. Eller har du et annet svar?

Partene i arbeidslivet er krystallklare på 70 årsgrensen. Den virker etter hensikten sier begge. Å trumfe igjennom en endring i arbeidsmiljøloven mot partenes vilje er svært uklokt. Lytt til hva som blir sagt. Da vil yngre arbeidsledige gå en hyggeligere fremtid i møte.

0 resultater