En fremtidsrettet strategi

Landsstyret har vedtatt en fremtidsrettet og klok strategi med fokus på muligheten til å kunne bo i eget hjem så lenge det er mulig.

Tidligere blogginnlegg

En lang periode med debatter i hele organisasjonen kulminerte med et positivt og fremtidsrettet vedtak i landsstyret 4. juni. Bakteppet for beslutningen er erkjennelsen av hvordan fremtiden ser ut med hensyn til befolkningsstruktur, arbeidskraftbehov og ikke minst ønskene fra brukergruppene om hvordan de egentlig vil ha sin alderdom. Vi skal på ingen måte glemme kravet om lovfestet rett til sykehjemsplass. Dette skal vi fremheve i de samtaler/ høringer vi har med Stortinget, men hovedvekten av vårt arbeid fremover skal baseres på muligheten til å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Da må følgende punkter alltid følge oss i vår argumentasjon:
- Nok kvalifisert hjemmehjelp og hjemmesykepleie
- Tjenestebasert velferdsteknologi
- Sunn mat
- Egenandelssystem for tannhelse
- Boligfinansiering til utbedring/ ombygging av bolig

Jeg gleder meg til å gå i front for en slik strategi sammen med svært mange tente tillitsvalgte på alle plan i vår organisasjon.
 

0 resultater