Nyheter

Nei til kutt i pleiepenger

Pensjonistforbundet og organisasjonene i SAKO-samarbeidet ber regjeringen reversere kuttet i pleiepenger for barn.

Statsbudsjettet - slippen - bostøtte og andre tiltak

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er et budsjett på det jevne. Vi har sett nærmere på noen områder som er viktige for landets pensjonister.

Dette betyr statsbudsjettet 2018 for deg som er pensjonist

Vi har sett nærmere på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, og hva det det vil bety for deg som pensjonist. Dette er gjennomsnittstall, blant annet skatten er ulik avhengig av inntekt, gjeld og formue.

Hva synes du om NRKs valgsendinger?

Fulgte du med på stortingsvalget på tv, radio eller nett i høst? Da vil vi høre fra deg!

Fremmer forslag om «slippen»

Senterpartiet leverte i dag et representantforslag i Stortinget for at de pensjonistene som ønsker det skal få «slippen» på papir tilsendt i posten. Det betyr at saken blir behandlet før jul.

Frykter større forskjeller mellom pensjonistene

Pensjonistforbundet har svart på høringen om den nye ordningen for individuell sparing til pensjon (IPS- ordningen). Ordningen skal etter planen innføres i november 2017. I høringssvaret uttrykker Pensjonistforbundet sterk skepsis til forslaget som vi frykter vil føre til økte økonomiske forskjeller mellom pensjonistene.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Foredrag om velferdsteknologi

Vegårshei Kommune, 19. Oktober 2017 09:27

Nei til kutt i pleiepenger

Norsk Pensjonistforbund, 18. Oktober 2017 13:36

Pensjonisters innsats sparer Norge for milliarder

Vi over 60, 13. Oktober 2017 12:35

Statsbudsjettet - slippen - bostøtte og andre tiltak

Norsk Pensjonistforbund, 12. Oktober 2017 18:10

Eldrerådet informerer

Gamvik Kommune, 11. Oktober 2017 14:17

Hva synes du om NRKs valgsendinger?

Norsk Pensjonistforbund, 11. Oktober 2017 13:18

Fiske etter velgere

Liberaleren, 11. Oktober 2017 11:51

Invitasjon - Foredrag om velferdsteknologi

Enebakk kommune, 11. Oktober 2017 11:19

0 resultater