Nyheter

Kamp mot aldersdiskriminering

Kampen mot aldersdiskriminering i alle former er den viktigste saken for Pensjonistforbundet i denne landsmøteperioden, skriver forbundsleder Jan Davidsen i denne kronikken, publisert i medlemsmagasinet Pensjonisten.

Pensjon fra første krone – satt på vent

Stortinget behandlet 7. februar forslaget om å innføre pensjonsopptjening fra første krone i privat sektor. Et flertall bestående av Høyre, FrP, Senterpartiet, Venstre og KrF stemte ned lovforslaget.

Lihkku beivviin - gratulerer med dagen!

Pensjonistforbundet gratulerer med samefolkets dag den 6. februar - lihkku beivviin! 

Viktig å engasjere seg i reformen «Leve hele livet»

Regjeringen la frem Stortingsmeldingen «Leve hele livet» 4. mai 2018. Reformen skal gjøres kjent og etableres i alle kommuner i perioden 2019-2023. Vi oppfordrer alle våre foreninger og medlemmer til å engasjere seg i arbeidet lokalt.

Et aldersvennlig Norge

Rådet for et aldersvennlig Norge hadde sitt første møte tirsdag 22. januar. Jan Davidsen, Pensjonistforbundets leder, er en av rådets åtte medlemmer. 

Prisene økte mer enn pensjonene
for fjerde år på rad

I 2018 økte prisene mer enn pensjonene. Dermed sank pensjonistenes kjøpekraft, for fjerde år på rad.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Kom på "Boligdagen" i Rindal torsdag 21. mars

Trollheimsporten, 21. Februar 2019 17:49

Spesialtransporten ble en kostbar affære

Harstad Tidende, 15. Februar 2019 10:08

Prisverdig måltid

Namdalsavisa, 13. Februar 2019 13:08

Hva med pensjonistene?

Fædrelandsvennen (login), 13. Februar 2019 10:34

Grete, Gerd og Liv tidoblet medlemstallet på to år

Ringerikes Blad Pluss, 12. Februar 2019 21:49

Kjøkkenet tilbake til sykehjemmet

Budstikka.no, 09. Februar 2019 09:00

Eva (104) er bestemoren bak radiostemmen

Lindesnes Avis Pluss, 09. Februar 2019 07:12

0 resultater