Nyheter

Ikke fjern hjelpestønaden!

Mange pensjonister motter i disse dager et brev fra NAV med en sjokkbeskjed; Allerede fra 1.juli i år vil de ikke lenger få beholde sin hjelpestønad sats 0. Totalt 11 500 personer er omfattet av denne ordninger, der 70 prosent er 67 år og eldre, og de fleste mottakerne er kvinner. Avvikling av hjelpestønad «sats 0» betyr at inntekten reduseres med 13 560 kroner i året for dem det gjelder.

Spørretime-dugnad om eldre på Stortinget

Arbeiderpartiet har eldre-dugnad på Stortinget i dag og stiller en rekke spørsmål som berører eldre personers liv, fra digital kompetanse til antall deltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten til den kulturelle spaserstokken og vold mot eldre. Og det er eldrestatsråd Åse Michaelsen som skal besvare alle.

Staten må ta ansvar

En fersk rapport viser at pensjonsmidler for 350 milliarder forvitrer på grunn av manglende regulering. Rapporten er utarbeidet av Fafo og Lillevold & Partners på oppdrag fra Pensjonistforbundet, LO og Fagforbundet. Forvaltningen av fripolisene sikrer ikke en tilstrekkelig avkastning til å opprettholde kjøpekraften. Dette påvirker pensjonen til omtrent 700 000 personer som har fripoliser.

Landsstyret vil ha ens kontingent

Landsstyret i Pensjonistforbundet har innstilt overfor landsmøte at det skal være lik kontingent for alle individuelle medlemmer. Og at alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening. Landsmøte arrangeres 4. til 7. juni på Gol i Buskerud.

Tore Bråthen er død

Pensjonistforbundets Tore Bråthen døde lørdag. Vi har mistet en god venn og kollega. 

Ber om svar på «slippen» i Stortinget

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har stilt spørsmål i Stortinget til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om hva som skjer med «slippen» etter Stortingets vedtak om at den skal tilbake til de som ønsker det fra 1. juli.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Forbrukerdirektør på Silver-bærtur

DN.no Pluss, 20. April 2018 20:30

Pensjonistforbundet er avventende til de nye tjenestene i Posten

Stavanger Aftenblad, 20. April 2018 20:07

Ikke fjern hjelpestønaden!

Norsk Pensjonistforbund, 19. April 2018 18:06

Pensjonistforbundet etterlyser eldreministeren

Dagens Perspektiv, 19. April 2018 08:15

Etterlyser eldreministeren

Liberaleren, 18. April 2018 18:57

Mange høringssvar om endring i postloven

Friheten, 18. April 2018 13:18

Ledig stilling som kontorkoordinator

Norsk Pensjonistforbund, 17. April 2018 11:58

0 resultater