Nyheter

Ap vil endre pensjonsreguleringen

Arbeiderpartiet varsler at de vil endre ordningen med regulering av løpende pensjon fra 2018. – Dagens ordning setter legitimiteten til pensjonsforliket i fare. Det blir helt feil med en regel som gjør at vi over flere år kan få en kjøpekraftsutvikling som er positiv for lønnsmottakere og negativ for pensjonister, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Eldrerådsloven oppheves

Eldrerådsloven oppheves og erstattes med en ny paragraf i kommuneloven. Kommunene blir fortsatt pliktige til å ha eldreråd.

Økt minstepensjon – også for de som har jobbet i offentlig sektor

Pensjonistforbundet frykter at minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon ikke får den lovede økningen på 4 000 kroner 1. september. 

Endringer i pensjon

I de nærmeste månedene skjer det endringer i de utbetalte beløpene fra Nav til pensjonister og uføretrygdede. Det skyldes den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Du vil ikke få se den informasjonen i en utbetalingsmelding.

Terje Aasterud er død

Det er med ufattelig tristhet vi har mottatt budskapet om Terje Aasteruds bortgang. Terje var medlem av sentralstyret i Pensjonistforbundet og leder av Buskerud fylkesforening.

Utestengelse er ikke noe å le av

Det er lett for den som ikke selv blir diskriminert å harselere med den som blir det. Derfor sparer ikke VGs kommentator Astrid Meland på sleivsparkene når hun gir sin analyse av at pensjonister selv ønsker å kunne velge format på utbetalingsmeldingen fra Nav i VG 1. juni

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Forandring fryder ikke - men det er nødvendig

Verdidebatt.no, 29. Juni 2017 01:29

Pensjon til besvær

siste.no (ANB), 28. Juni 2017 19:00

Vi vil se slippen!

Tønsbergs Blad, 28. Juni 2017 15:59

Derfor er slippen viktig

Avisa Valdres, 28. Juni 2017 15:45

Slippen er viktig

Haugesunds Avis, 28. Juni 2017 14:21

- Vi bør ikke tukle med pensjonen

Fagbladet, 28. Juni 2017 13:24

Pensjon på papir

Tønsbergs Blad, 28. Juni 2017 11:33

Frieriet til pensjonistene

VG, 27. Juni 2017 22:08

0 resultater