Nyheter

Eldreombud med ansvar for mer enn helse og omsorg

Krf har fått gjennomslag for et eldreombud med ansvar for eldres levekår på flere samfunnsområder.

Økt minstepensjon for enslige

Det blir 4 000 kroner mer i årlig pensjon til enslige minstepensjonister fra 1. september 2019. Det er klart etter at regjeringspartiene og KrF har kommet til enighet i statsbudsjettsforhandlingene for 2019.

Nytt helse- og sosialutvalg

Pensjonistforbundets nye sentrale helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 10. oktober 2018. Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Høringsrunde på Stortinget

Pensjonistforbundet deltar i høringer på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Er du nysgjerrig på hva som ble sagt? Du kan se video fra den åpne høringen i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Kom, begeistret og engasjerte

Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Hvordan vi kommuniserer, påvirker også hvordan vi har det i hverdagen.

Eldreminister i storform

- Pensjonistforbundet er mine allierte, og vi skal ha et godt samarbeid, sa Åse Michaelsen, landets første eldre- og folkehelseminister på Gardermoen onsdag.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Økt minstepensjon for enslige

Norsk Pensjonistforbund, 21. November 2018 14:40

Eldreombud med ansvar for mer enn helse omsorg

Norsk Pensjonistforbund, 21. November 2018 12:42

Den glemte mannen

Dagbladet, 19. November 2018 05:00

Sent karrierebytte? Du kan tape både pensjon og AFP

ABC Nyheter, 16. November 2018 21:13

- Gjør vi ingenting selger kommunen dette huset

Innherred Pluss, 15. November 2018 21:00

0 resultater