Nyheter

Nå er det nok - vi fortjener bedre!

Neste uke gjennomføres det årlige trygdeoppgjøret - inntektsoppgjøret for 940 000 alderspensjonister. Mens lønnsmottakerne vil få økt kjøpekraft i år, går pensjonistene nok en gang mot et nulloppgjør. Det betyr stillstand, ingen reell økning av pensjonen, null kroner mer å handle for!  

Pensjonistforbundet krever regelendringer

Pensjonskunder med fripoliser har et oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men 9 milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, viser ny rapport. Hvis ikke reglene forandres, vil beløpet de neste årene kunne bli tre ganger så stort og kundene blir fratatt 10 % økning av årlig pensjon.

Mot nulloppgjør for pensjonistene

Til tross for at LO i lønnsforhandlinger med NHO fikk det beste resultatet på flere år, anslås trygdeoppgjøret å gi et nulloppgjør for pensjonistene. Når selv gode år for lønnstakere gir null i realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden har feilet.

Alle eldre har ikke god økonomi!

En ny stortingsmelding gir et feilaktig inntrykk av at alle eldre har god økonomi. Det er særlig uheldig for de fattige eldre. Pensjonistforbundet har derfor sendt et brev til Finanskomiteen for å korrigere dette inntrykket.

Allierte for bostøtten

Tirsdag 5. mars inviterte Pensjonistforbundet til oppstartsmøte for en nasjonal bostøtteallianse. 22 organisasjoner samlet seg for å snakke om en felles bekymring; at stadig flere faller ut av bostøtteordningen.

Eldrerådene må kjempe for sine rettigheter!

Forskriften som avgjør eldrerådenes rettigheter er nå på høring. Om den vedtas blir rådenes rettigheter svekket. Derfor oppfordrer Pensjonistforbundet alle eldreråd til å avgi høringsuttalelse.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Nå er det nok - vi fortjener bedre!

Norsk Pensjonistforbund, 15. Mai 2019 14:32

Jobb til langt over 70 år

Norge IDAG, 15. Mai 2019 11:22

Hvordan lever eldre hele livet i vår kommune?

Eidsvoll Ullensaker Blad, 15. Mai 2019 10:40

Pensjonistene gjør opprør

Oppland Arbeiderblad Pluss, 15. Mai 2019 10:00

Plan 510 - Melding om oppstart av planarbeid

Askøy kommune, 14. Mai 2019 00:55

Rullatorrace på Konnerud

Drammens Tidende Pluss, 09. Mai 2019 14:31

0 resultater