Nyheter

Et elendig oppgjør – hva nå?

Resultatet av trygdeoppgjøret ble nok et år med tap av kjøpekraft for alderspensjonister. Mange er oppgitte. Pensjonistforbundets svar er å oppfordre pensjonister og uføretrygdede til å bli aktivt «brysomme» under årets valgkamp.

Dårlig oppgjør for pensjonistene

Trygdeoppgjøret 2017 gir fortsatt tapt kjøpekraft for pensjonistene. Regjeringen avviste samtlige krav fra organisasjonene. Resultatet ble derfor at pensjonistene kun får 0,38 prosent økning fra 1. mai. Grunnbeløpet øker med om lag 1 000 kroner.

Krever pensjonsregulering som lønnsvekst

Pensjonistforbundet, SAKO-organisasjonene og SAFO hadde felles krav til trygdeoppgjøret som startet i dag. Forhandlingsrett og regulering av pensjon om lag på linje med lønnsvekst var hovedkravet vårt.

Regjeringen gir - men tar enda mere

Regjeringen setter av 840 millioner i øket minstefradrag for pensjonister i revidert budsjett. Samtidig som trygdeoppgjøret kan gi tap av kjøpekraft for pensjonister for tredje året på rad. – Fasiten får vi 16. mai når trygdeoppgjøret er ferdig, men det ser ikke lyst ut, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Ikke penger til slippen i revidert

Regjeringen har ikke lagt inn midler i revidert til Nav slik at pensjonister kan få utbetalingsmeldingen på papir, for de som ikke har data.

Uenige om tall før trygdeoppgjøret

Samtlige organisasjoner som møter i formøtet før trygdeoppgjøret krever at regjeringen må se bort fra beregningene som teknisk beregningsutvalg har gjort i forkant av trygdeoppgjøret under henvisning til «særlige forhold». 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

- Stortinget må avgjere trygdeoppgjeret

Fagpressenytt, 26. Mai 2017 03:36

Rett til pensjonsslipp på papir

Østlendingen, 23. Mai 2017 08:53

Du kan bo lengre hjemme enn du tror

Tidens Krav, 22. Mai 2017 16:23

Vaktbikkjer uten hester!

Harstad Tidende, 22. Mai 2017 11:08

Pleie- og omsorgssektoren trenger rekruttering

Åndalsnes Avis, 21. Mai 2017 17:14

SV vil gi mer til pensjonistene

Stavanger Aftenblad, 19. Mai 2017 21:33

Bøndene presser Ap

Dagens Perspektiv, 19. Mai 2017 08:40

0 resultater