Kurs i nettbrett og smarttelefon

Du kan du også!

Er du nybegynner og nysgjerrig på nettbrett eller smarttelefon? Har du lyst til å delta på gratis minikurs? Eller trenger du et pc-kurs som går over flere dager? Mulighetene er mange!

Vi er svært fornøyd med å ha fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til «Utvikling og utprøving av teknologisk verktøy for å mobiliserer mot ensomhet». Vi vet med sikkerhet at papiret forsvinner, at livslang læring er viktig og at mestring gir livsglede. Mestring av digitale verktøy gir også en god plattform for å opprettholde sosialt nettverk og kunne ta i bruk ny velferdsteknologi.

Nå har vi satt i gang prosjektet «Du kan du også» og jobber aktivt for at ulike digitale kurs nå utvikles, blir kjent og - ikke minst - anerkjent hos den eldre del av befolkningen. Deltakerne skal ønske å delta på kurse, og de skal ha det gøy mens det pågår. Dette er et viktig og riktig virkemiddel for en trygg og aktiv alderdom med det målet at eldre skal kunne bo lengre hjemme.  

Kursene skal evalueres og i regi av Helsedirektoratet vil det bli gjennomført følgeforskning.   

Vi sprer kurs rundt i landet

De første fylkene vi satser på å spre kurs i er Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark og Møre og Romsdal. Deretter blir det spredt ut som ei vifte i hele landet.

De første to minikursene er holdt i samarbeid med Telenor på Grue i Hedmark.

Hedmark er et fylke som allerede har tradisjon for å holde pc-kurs for eldre. Kursholderne fylkesforeningen har innad i egne rekker, skal nå utvikle kurs for nettbrett og smarttelefon med litt lenger varighet enn minikurset.

Møre og Romsdal skal jobbe på tvers av generasjonene - så der skal ungdom være kursholdere. Aust-Agder starter opp med kurs for 100 deltakere i løpet av Arendalsuka. Deretter spres det kurs utover resten av fylket. Finnmark/Kirkenes har kursoppstart i september. I Finnmark vil det også bli brukt egne kompetente krefter fra lokalforeninger i tillegg til Telenor og andre kursholdere. Her vil noen kurs faktisk foregå for små grupper i private hjem. På samme måte er Buskerud også på trappene med sine planer.

Det jobbes aktivt på mange kanter, og utover sommer/høst vil flere og flere planer konkretiseres og kurs gjennomføres.  

Følg med på informasjon fra din fylkesforening om når det er kurs i ditt fylke. 

  

0 resultater