Thorbjørn Hæhre ivrer for at eldre skal få lære seg å bruke data i hverdagen. (Foto: Finn-Åge Løvlien

Thorbjørn ærsmedlem i den lokale foreningen

På årsmøtet i Kongsvinger pensjonistforening ble Thorbjørn Hæhre utnevnt til æresmedlem i foreningen.

 Hele tiden siden 2002 har Hæhre lagt ned et viktig og stort arbeide for den lokale oensjonistforeningen i byen, og han har styret lederklubba der like godt som han gjorde de mange årene i fylkesforeningen i Hedmark.

På årsmøtet i Kongsvinger ble han overrakt krystallvase med inskripsjon, diplom og blomster, til årsmøtets langvarige applaus. Dermed er det blitt mye fortjent heder til Thorbjørn som fikk tilsvarende overrekkelser da han for et år siden troppet av som fylkesleder i Pensjonistforbundet.

Men Hæhre akter ikke å ligge på latsiden og er fortsatt aktiv og engasjert sekretær i Kongsvinger pensjonistforening i tillegg til sekretærvervet i helseutvalget i PF Hedmark.

0 resultater