Fra venstre: Jostein Grytbakk, Helene Marie Nergård, Olav Helgetun. Bak: Maria Røen og Leif Mads Jonli

Lederskifte i lokallaget

På årsmøtet 13. februar ble Helene Marie Nergård valgt som ny leder. Du kan lese årsmeldingen ved å klikke på vedlegget.

Det nye styret i laget er:

Leder: Helene Marie Nergård

Nestleder: Jostein Grytbakk

Kasserer: Olav Helgetun

Sekretær: Anne Skjølsvold

Styremedlem: Maria Røen

Styremedlem: Leif Mads Jonli

Varamedlem: Rønnaug Brønstad

 

0 resultater