Trygdeoppgjøret 2014

De små skritt er tatt frem mot trygdeoppgjøret 2014

 Foreløpige tall fra teknisk beregningsutvalg tilsier at lønnsveksten i 2013 ble på 3,9 %. Det er tall som vil bli korrigert, men de gir en pekepinn på hva den endelige prosenten vil bli. Regjeringens anslag for lønnsveksten  i 2013 ble satt til 3,5 %. Det betyr at det ligger til rette for et etterslep som skal kompenseres i trygdedrøftingene i år.

Revidert nasjonalbudsjett er bebudet fremlagt 15. mai. Da vil vi få regjeringings anslag for årets lønnsvekst. Dette tallet er en viktig faktor å ha med seg i de drøftingene vi skal inni.

Endelig dato for drøftingene er ikke satt.

0 resultater