Disposisjoner brukt under åpen møte

Under åpent møte i Eide 21. juni ble det presentert noen disposisjoner kommunen brukte.

Kommunalsjef Monica K Tornes og enhetsleder Liv K L Naas, hadde en fin presentasjon over hva kommunen har gort og skal gjøre i forbindelse med samhandlingsreformen og eldreomsorgen generelt. Disse kan du se ved å åpne vedlegget nedenfor. Du kan også gå inn på kommunens hjemmesider for å lese mer om tilbudene fra kommunen.


0 resultater