TRYGDEOPPGJØRET PÅ NY ET SLAG I ANSIKTET PÅ PENSJONISTENE.

Styret i Kirkenes Pensjonistforening har i sitt møte den 8.09 diskutert resultatet av årets trygdeoppgjør og vil uttrykke vår forbannelse på vegne av oss pensjonister.

For femte gang de siste 6 årene opplever vi pensjonister å få en nedgang i vår kjøpekraft. Et ran -selv om Regjeringen sier at vi må vise solidaritet med barn og unge. Hvorfor skal ikke den solidaritet være et krav for de yrkesaktive også! Det er våre penger staten tar fra oss!

Stortingsvalget 2021 blir et viktig mål – vi vet at det er flertall blant de politiske partiene for å få rettet opp denne urettferdigheten. Det utrettelige arbeidet pensjonistforeningene og forbundet gjør kan bare lykkes om vi får enda flere til å til å slutte opp om våre standpunkter. Sammen er vi sterk!

Andre viktige kampsaker er tann- og munnhygiene som må inn i egenandelsordningen, flere sykehjemsplasser, bedre kommuneøkonomi, mer digital opplæring av eldre og styrke eldrerådene i kommuner og fylker.

Pensjonistforeningene trenger nye medlemmer – meld deg inn NÅ! Innmeldte fra 5.09.20 betaler kr 410 ut 2021. Velkommen!

Tydelig – sterk – synlig er vår visjon

For Kirkenes Pensjonistforening styret

Nils-Edvard Olsen, leder

0 resultater