SISTE NYTT: PENSJONISTEN STENGES FRAM TIL ETTER PÅSKE I FØRSTE OMGANG.
BASAREN DEN 4.04 ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID.

Styret har i ekstraordinært styremøte den 16.03 gjort følgende vedtak:
 
Basaren den 4.04 UTSETTES
Medlemsmøte den 22.04 avlyses ( om ikke noe positivt sier noe annet.
Vi viderefører stengning av Pensjonisten til over påske – om ikke verden forandrer seg!
Vi har notert at Pasvikdalen PF har avlyst fellesmøtet den 1.04.
Medlemsmøte i mai (13.05) avventer vi litt med.
All utleie er stoppet!
 
 

Styret kommer tilbake med nærmere informasjon etter som Regjeringen og Helsemyndighetene beskriver utviklingen.

0 resultater