Årsmøtet 2

Årsmøte 2020 

Etter temaet på medlemsmøtet 20. februar, vil det bli avholdt årsmøte
 

Dagsorden etter vedtektene. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 11.februar 

0 resultater