Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen Raa på talerstlen under landsmøtet juni 2018, der mottoet var Tydelig, sterk og synlig

PENSJONISTFORBUNDETS LEDER
JAN DAVIDSEN RAA BESØKER STRAUME
23. APRIL

Pensjonistlagene i Øygarden, Sund og Fjell inviterer til storstilt åpent møte/bli- kjent-møte tirsdag 23. april kl, 18.00 i Straume Bu- og Sørvissenter.

I  samarbeid med Pensjonistforbundet Hordaland inviterer lagene i Øygarden, Sund og Fjell medlemmer og andre pensjonister/kommende pensjonister  tll et åpent møte der Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen Raa vil innlede om forbundets politiske arbeid for pensjonistenes levevilkår,  forbundets organisasjonsarbeid, hva et medlemskap i Pensjonistforbundet betyr for styrken bak krav overfor myndighetene og hva den  enkelt pensjonist kan bidra med i fellesskapet.

 

Det blir anledning til både spørsmål, kommentarer og og svar fra Jan Davidsen Raa, fra  tillitsvalgte fra Pensjonistforbundet Hordaland og fra de 3 pensjonistlagene Øygarden, Sund og Fjell. 

 

Vi håper mange pensjonister og kommende pensjonister benytter anledningen til å bli kjent med pensjonistenes talerør enten det er Pensjonistforbundet sentralt, på fylkesplan og på lokalt plan,  og alle er velkommen til Straume Bu- og Sørvissenter tirsdag 23. april kl. 18.00 til kl. 21.00.

 

Vi inviterer også til  underholdning og lett servering.

 

Etter kl. 17.20 er det anledning til å benytte Rådhusets parkering.

0 resultater