Prosjektleder Tone Bye

Leve hele livet gir oss mange utfordringer

Pensjonistforbundet inviterte til en interessant dag med tema Leve hele livet. Deltakere var våre ambassadører innen velferdsteknologi, fylkesstyret og helseutvalget.

Kjernen i det som ble tatt opp er at Pensjonistforeninger og Eldreråd bør sette seg inn i mål, utfordringer og muligheter denne reformen gir, og deretter følge opp i egen kommune. Hva er viktig for eldre? Eller mer korrekt - hva er viktig for DEG. Snakk med de eldre og finn ut!

Eldre er like forskjellig som mennesker i andre aldersgrupper, og behovene er vidt forskjellige. Tone Bye snakket om det å være "direktør i eget liv" og planlegge alderdommen i god tid.

Vi kan dele inn alderdommen i tre "grupper"; den uavhengige og friske pensjonisten, pensjonisten som har behov for noe hjelp og støtte, og pensjonisten som må ha heldøgns omsorg.

Alle kommuner bør ha et innsatsteam som kan kartlegge den enkeltes behov, og sette inn de nødvendige ressurser for å gjøre livet best mulig. Det må kartlegges om vedkommende har et nettverk, hvilke hjelpemidler som er nødvendig, om vedkommende trenger skyss, om boligen må endres - med mer. Økonomisk taper ikke kommunen på en slik hjelp. Utstyr og tilrettelegging er langt mindre kostnadskrevende enn en sykehjemsplass.

Frivilligheten får mindre øremerkede midler enn tidligere. Tone Bye opplyste om at Pensjonisters frivillig arbeid har en verdi av 25 milliarder i året, arbiedet som pårørende utgjør 40 milliarder kroner i året. 

0 resultater