Ordfører Johnny Greibesland

Første møte i 2019

Tradisjonen tro stilte ordføreren på årets første møte og skulle forsvare budsjettet. Budsjettet for 2019 var det siste for Songdalen kommune.

Ordfører Johnny Greibesland gikk gjennom budsjettet, og kunne fortelle at det blir opprustning av langtidsavdelingen på Songdalstunet. Aktivitetstilbudet ved Songdalstunet blir også opprustet.

Han takket for seg siden det var siste gang han hadde som oppgave å forsvare budsjettet ovenfor pensjonistene.

Leder i foreningen, Solveig Nordkvist, ønsket han tilbake som pensjonist.

Anne Lise Rieng kåserte om 60-årene, og høstet stor applaus.

Som vanlig var det musikk og allsang, god mat og utlodning.

0 resultater