Nytt medlemstilbud

Pensjonistforbundet Oslo (PFO) har vedtatt å opprette en ny pensjonistforening – Oslo Direkte PF. Beslutningen er en oppfølging av landsmøtets vedtak om en ny medlems- og kontingentstruktur.

En rekke direktemedlemmer mottok tidligere i høst skriv der det blir opplyst at de vil bli overført til en ny forening.

 

Grunnen til at PFO har besluttet å stifte medlemsforeningen Oslo Direkte PF er at de omlag 2500 direktemedlemmene skal tilbys tjenester på linje med medlemmene i de etablerte lokalforeningene i Oslo.  

 

PFO har oppnevnt interimsstyre for å sette i gang prosessen å etablere og formalisere foreningen. Hensikten med foreningen er at også direktemedlemmene skal ha mulighet til få innflytelse overfor samfunnet og Pensjonistforbundets arbeid.

 

Interimsstyret består av

Steinar Simonsen, leder

Solveig Rostøl Bakken

Jan Otto Veiseth

 

Alle tre sitter i styret til PFO, og er direkte medlemmer i Oslo. Oppdraget er å sette opp forslag til vedtekter, budsjett og innkalle til konstituerende møte - som vi tar sikte på avholde i løpet av januar/februar.

 

Håper noen av dere ønsker å delta i styret av foreningen eller kjenner engasjerte personer. Vi ser fram til gode innspill, som kan sendes direkte til leder; stesim44@gmail.com eller til PFOs kontor oslo@pensjonistforbundet.no   Vi er også interessert i andre gode konstruktive innspill til arbeid i Direkte Oslo PF.

 

Les mer på facebooksiden til Oslo direkte pf

0 resultater