Ekstraordniær høstkonferanse 2018

Det ble holdt en høstkonferanse med Jan Davidsen som foredragsholder.

Pensjonistforbundet Troms gjennomførte en vellykket høstkonferanse i Tromsø den 8.november 2018. Nesten alle fylkets lokalforeninger var representert, det var 75 deltakere.

0 resultater