Fra venstre: Knut Harald Røang, Ragnhild Movinkel, Tove Andreassen og Fredd Gerhardsen. Ann-Mari Hansidatter var ikke til stede da bildet ble tatt

Pensjonistforbundets 30. landsmøte ble avviklet fra 4. til 7. juni 2018

Et meget innholdsrikt og arbeidskrevende landsmøte ble avviklet på Storefjell Resort hotell på Gol.

Gjester

Fra regjeringen var både statsminister og vår nye eldre og folkehelseminister invitert men de hadde ikke anledning til å møte. 

Mandag ankom LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Tirsdag morgen møtte KrF-leder Knut Arild Hareide og onsdag kom både SV-leder Audun Lysbakken og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Kamp mot aldersgrenser

Pensjonistforbundet varslet til kamp mot aldersgrenser og aldersdiskriminering i forslag til nytt handlingsprogram. Vilkårlige aldersgrenser finnes på alt fra kommunale helsetjenester til meddommere. Mange aldersgrenser er satt der, ofte uten saklig begrunnelse, og oppleves diskriminerende. I forslag til nytt handlingsprogram foreslår Pensjonistforbundet at aldersgrenser som ikke er saklig begrunnet fjernes og erstattes med individuell vurdering av egnethet i forhold til oppgaven.

Trygdeoppgjøret

Ett sentralt tema i år er regulering av pensjon. I forslagene til landsmøtet var krav om forhandlingsrett, fjerning av underregulering av alderspensjon samt at minstepensjonen for enslige må heves over EUs fattigdomsgrense.

Nytt handlingsprogram

Nytt spennende og mere konsentert handlingsprogram ble vedtatt. Alle innkomne forslag fra lokalforeninger og fylker ble grundig behandlet.

0 resultater