Trønderbenken: Foran f.v.: Arne Silset, Mildrid Nesheim, Olga Berg, Ove Lysklett. Bak f.v.: Eldar Hernes, John Emil Nielsen, Toril Indergård var alle delegater fra ST. Fy.leder Anne Nordskag satt sammen m. landsstyret annet sted i salen

Landsmøtet 4.-7. juni

Landsmøtet på Storefjell Hotell på Golsfjellet ble en flott og innholdsrik opplevelse: Lange møtedager, med mye som skulle besluttes. Og i tillegg interessante foredrag og taler fra inviterte politikere og gjester.

Protokollen fra møtet er i skrivende stund ikke tilsendt og de utarbeidede uttalelsene ble vedtatt å oversendes til sentralstyret for videre bearbeidelse, så de er heller ikke klar enda. Her følger imidlertid noen momenter fra landsmøtet:

Landsstyret hadde innstilt på at det skulle opprettes et spesialisthelsetjenesteutvalg og et folkehelseutvalg. Landsmøtet sa et rungende nei til en oppdeling i to Helseutvalg og dagens ordning med ett sentralt helseutvalg beholdes.

Landsmøtet vedtok prinsippene om lik kontingent i Pensjonistforbundet og landsstyrets forslag til satser for kontingenten ble også vedtatt.

Sentralstyret skal utvides fra sju til ni medlemmer.

Forslaget om at navnet på lokalforeningene alltid skal være «Pensjonistforbundet + stedsnavn/tilhørighet» ble nedstemt. Så navnene kan være som før.

Jan Davidsen ble enstemmig gjenvalgt som sentralstyrets leder. For Trøndelags del: Anne-Lise Tangen (NT) ble valgt inn som 4. vara i sentralstyret og Ove Lysklett (ST) ble valgt inn i kontrollkomiteen.

NT og ST sitt likelydende forslag om å beholde en økonomi og tildelinger ved sammenslåing lik det vi får som to fylkeslag ble vedtatt.

De aller fleste av våre lokallags innsendte forslag blir ivaretatt gjennom det vedtatte handlingsprogrammet for 2018-2021.

Forbundet skal fortsatt arbeide for forhandlingsretten og for at underreguleringen av pensjon skal opphøre (Vi vil behandles på lik linje med lønnsmottakere!), arbeide for at utgifter til tannbehandling skal inngå i egenandelsordningen, for gode og mange nok måltider på sykehjem, for trygghet for god kvalitet i eldreomsorgen, krav om digital opplæring, økt innflytelse for eldrerådene, med mere.

Fra Sør-Trøndelag deltok 7 delegater: Arne Silset, Ove Lysklett, Mildrid Nesheim, John Emil Nielsen, Toril Indergård, Eldar Hernes, Olga Berg + fylkesleder Anne Nordskag, observatør Berit Kapelrud og fylkessekretær Tove Tangerud.

0 resultater