Hvordan få "slippen min " i posten

Nå kan du få slippen i postkassen,se videre for hvordan du skaffer den

Publisert 15.05.2018 | Sist endret 22.05.2018

Pensjonister og uføretrygdede kan få utbetalingsmelding i posten

Skriv ut side

Fra juli 2018 vil NAV innføre en løsning for å sende utbetalingsmeldinger i posten til pensjonister og uføretrygdede som måtte ønske det.

Hvordan få utbetalingsmeldingen i posten?

De som ønsker å få utbetalingsmeldingen i posten må  reservere seg på  www.idporten.no eller ved å ringe 800 30 300 (+47 24 05 56 03 fra utlandet).

Det er enkelt og trygt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller be andre  som familiemedlemmer eller venner  om hjelp til å bli reservert, uten krav om elektronisk innlogging.

Vær oppmerksom på  at reservasjonen gjelder for all digital kommunikasjon med det offentlige. Om du reserverer deg vil alle viktige brev kun komme i posten. Det kan for eksempel være skatteoppgjøret eller vedtak om ytelser fra NAV. Du vil ikke få skattemeldingen på nett. 

Når gjelder det fra?

Du kan reservere deg når som helst, men du kan tidligst få utbetalingsmeldingen i posten fra og med utbetalingen av pensjon og uføretrygd i juli 2018. Etter dette vil man få utbetalingsmeldingen på papir fra den påfølgende måneden etter man har reservert seg.

0 resultater