Helseutvalget: Fra v. Anne Lise Hessen Følsvik, leder Jon Skarvøy, Margareth Bergan-Skar, Odd-Roe Skogen

Nytt medlem i helseutvalget

Margareth Bergan-Skar (76), Sunndal – nytt medlem i helseutvalget til Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.

Margareth Bergan-Skar

Margareth Bergan-Skar har lang og allsidig praksis fra pleie- og omsorgsyrket. Hun avsluttet sin karriere som leder av Sunndal Helsetun.

For øvrig består helseutvalget av Jona Skarvøy, Eide som er leder, Anne Lise Hessen Følsvik, Giske, og Odd-Roe Skogen, Ålesund. Sammen utgjør de ekspertise innenfor forvaltning og pleie- og omsorg.

Helseutvalget til Pensjonistforbundet Møre og Romsdal arbeider i hovedsak med eldrepolitiske saker. Dette være seg saker på nasjonalt- som fylkes- og lokalt plan. Utvalget har avgitt mange høringsinnspill og har et våkent øye til det som skjer, eller ikke skjer, innenfor pleie og omsorgstjenestene. Utvalget føler også nøye med på utviklingen av tjenestetilbudene i kommunene og er støttespiller for lokalforeningene som tar opp saker når det trengs. Utvalget fører et tett samarbeid med andre interessegrupper og fagmiljøer innenfor aktuelle temaer.

Av prioriterte oppgaver står nå reformen «Leve hele livet» og kvalitetsforskriften i helse- og omsorgstjenesten. Videre styrkes samarbeidet med de kommunale eldreråd på eldrepolitske områder.

0 resultater