Fylkesforeningens styre i 2018:
Fra venstre, Fredd Gerhardsen, Hedvig Hegna, Aron Olsen Bitten Barman Jenssen, Knut Harald Roang, Ragnhild Movinkel, Odd Arne Heggås og leder Reidun Melkild. (Tove Andreassen og Gisbert Dunker var fraværend

Årsmøtet ble avviklet 19. og 20. mars i år

Det var møtt frem i alt 65 delegater fra hele fylket på årets møte.

Møtet ble arrangert noe tidligere enn vanlig, - innen utgangen av mars måned-. Årsasken til det var at fylkesårsmøtene måtte tilpasses forbundets forberedelser til landsmøtet og så kom påsken i mellom. Av de sakene som ble behandlet var en oppfordiing til bankene om å sende kontoutskrifter på papir til de som ønsker det, oppmodning til fylkeskommunen om ikke å stoppe sitt bidrag til foreningens drift som er planlagt. Kommunikasjonssjef Kristin Ruud representerte forbundet med to interessante foredrag som forsamlingen satte stor pris på.

Styret som ble valgt består av: Leder Reidun Melkild, nestleder Knut Harald Røang, kasserer/regnskapsfører Tove Andreassen styremedlemmene Ragnhild Movinkel, Bitten Barman Jenssen, Fredd Gerhardsen og Gisbert Dunker 1. vara Aron M. Olsen som møter fast i Gisbert Dunker sitt sykefravær. Odd Arne Heggås representerer Fagforbundet, Hedvig Hegna leder helseutvalget. Delegater og vararepresentanter til landsmøtet ble også valgt.

0 resultater