Staten må ta ansvar

En fersk rapport viser at pensjonsmidler for 350 milliarder forvitrer på grunn av manglende regulering. Rapporten er utarbeidet av Fafo og Lillevold & Partners på oppdrag fra Pensjonistforbundet, LO og Fagforbundet. Forvaltningen av fripolisene sikrer ikke en tilstrekkelig avkastning til å opprettholde kjøpekraften. Dette påvirker pensjonen til omtrent 700 000 personer som har fripoliser.

- Noe må åpenbart gjøres med «fripoliseproblemet». Det er uakseptabelt at fripolisene ikke lenger reguleres, og at pensjonene blir spist opp av inflasjon, sier leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen.

Et vesentlig problem er at det særnorske regelverket hindrer en effektiv forvaltning. En svært lav andel av pensjonspengene er investert i aksjer, til tross for at aksjer gir høyest forventet avkastning på lang sikt. Livselskapene har heller ikke sammenfallende interesser med fripolisekundene. Livselskapene gir årlige rentegarantier, og tar hele regningen dersom avkastningen blir lavere enn garantien, men får kun 20 prosent av avkastningen over garantien. I kombinasjon med lave nivåer på bufferkapital, gjør dette at livselskapene hverken har interesse eller mulighet til å øke aksjeandelen i forvaltningen av fripolisene.

- Rapporten viser at det finnes løsninger som vil legge til rette for en forvaltning hvor fripolisene kan bevare kjøpekraften, sier Jan Davidsen. Nå forventer vi at myndighetene tar ansvar og ser på fripoliseproblemet ikke bare som en utfordring for livselskapene, men som et samfunnsmessig velferdsproblem. Rapporten viser tydelig at det ikke nytter å kun flikke på regelverket for livselskapene. Det må tas nye grep slik at fripolisene forvaltes med utgangspunkt i hva som tjener kundenes interesser best, ikke aksjonærenes, avslutter Davidsen.

Pensjonistforbundet, LO og Fagforbundet har oversendt rapporten til Finansdepartementet og viser til at det må gjøres radikale grep for å bedre fripolisesituasjonen.

0 resultater