Dagny Pedersen ble tildelt Pensjonistforbundets Hederstegn og smykke for lang og tro innsats for Kirkenes Pensjonistforening på Årsmøtet den 12. mars 2018

AKTIVT ÅR IGJEN FOR KIRKENES PENSJONISTFORENING

Kirkenes Pensjonistforening arrangerte sitt årsmøte mandag den 12.03.18.
51 medlemmer møtte.
Et nytt aktivt år har en bak seg.

Det er avholdt 8 medlemsmøter i perioden.

Medlemsmøtene har vært meget godt besøkt – fra 60 til 100 personer.

Til de fleste medlemsmøtene har det vært inviterte foredragsholdere samt at styret har hatt en egen informasjonspost.

Av foredragsholdere nevnes: Ordfører Rune Rafaelsen/kommunalsjef Elisabeth Larsen – eldreomsorg/status, Kirsten Greiner fra Nasjonalforeningen om demens, Henry Håkonsen orienterte om utfordringer om arv/ vergemål og overformynderi, Karin Danielsen om urter og ugress i lokalsamfunnet, direktør Kenneth Stålseth i Sør-Varanger Utvikling, Kirkeverge Wenche Dervola – om renoveringen av Gravlunden på Sandnes, Politimester Ellen Katrine Hætta/ Konfliktsrådets leder Anne Sommer  - eldre – og vold i nære relasjoner.

Laget har stor aktivitet gjennom året – fellesarrangementer med Pasvikdalen og Neiden Pensjonistforeninger samt Eldrerådet er svært populært.

44 medlemmer var i 2017 på tur til Kroatia. Vi hadde i juni tur inn i Gruva med Jostein som guide.

Vi jobber også aktivt for å skolere våre medlemmer til å ta i bruk ny teknologi som smarttelefon og nettbrett mv. Vi pensjonister skal jo være fullverdige innbyggere av landet!

Laget er meget stolt over å ha eget hus «Pensjonisten» midt i Kirkenes sentrum. Dette krever også et ansvar for å holde huset i godt hold. De siste årene er det brukt mye penger på oppgradering av det elektriske anlegg, teleslynge er montert og moderne WiFi er montert.

Huset er mye brukt til konfirmasjon, barnedåp, fødselsdager, møter og konferanser. Vi ønsker flere leietakere!

Vi er Norges 4. største pensjonistforening tilsluttet Pensjonistforbundet med 418 medlemmer.

Vi ønsker at flere av pensjonistene melder seg inn – spesielt de mellom 65 og 75 år!

Vi ser at Pensjonistforbundet og oss i lokallagene har en viktig plass som vaktbikkjer for å ivareta interessene til oss pensjonister – det være seg forhandlingsrett mot Staten og Slippen fra NAV samt eldreomsorgen i kommunen.

Kom innom Pensjonisten – åpent mandag, onsdag, torsdag og fredag mellom kl 08.30 og 13.

Styret består av:

Nils-Edvard Olsen, leder, Karin Danielsen, Tove I Olsen, Henry Håkonsen, Roald Basma og Karl Karlsen.

Varamedlemmer er: Astrid Tolk, Karstein Kristiansen, Anne Flaatten og Randi Henninen.

På årsmøtet ble Dagny Pedersen tildelt Pensjonistforbundets Hederstegn med diplom og smykke som takk for sin innsats på kafe og i utallige komiteer gjennom mange tiår. Takk! (se vedlagte bilde).

0 resultater