Vellukka pensjonistmøte i Førde

Alle pensjonistlaga i Sogn og Fjordane var invitert til opent møte i Førde

Hovudtema var arbeidsoppgåvene som Pensjonistforbundet arbeider med.

Vi la ut innmeldingsskjema for å verte medlem i Førde Pensjonistlag, samt ei brosjyre vi har laga, sjå vedlegg, og ynskjer nye medlemmer velkommen i laget vårt!

0 resultater