God stemning i Åfjord: Fra v.: Arne Silset (nestleder i fylkesstyret), Audny Valleraunet (leder i Åfjord PF) og Berit Kapelrud (fra fylkeslagets Helseutvalg).

Verdifullt Fosen-treff

På regionmøtet i Åfjord 28.09. var det kun 14 deltakere med representanter fra tre lokalforeninger, men møtet ble likevel givende. Tematikken dreide seg mye om lagsarbeid og rekruttering, samt pleie- og omsorgstilbud. 

Noen av de minste lagene kan oppleve at det går tungt med rekrutteringen av nye og spesilet nye aktive medlemmer. Da kan det være godt å treffe folk fra andre lag, for å få faglig påfyll og bli litt "piffa opp"!

Styrerepresentantene fra Osen, Stjørna og Åfjord ble skjønt enige om at et regionalt treff på Fosen er verdifullt. Foreningenes leder delte om sine aktiviteter og erfaringer og da kan man dra hjem igjen med et par helt konkrete ideer til aktivitet og rekrutteringstiltak i sekken.

Møtet hadde også besøk av Eli Braset og Laila Refsnes fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (USHT). Åfjord er vertskommune for senteret, som skal være en ressurs for kommunene i hele fylket når det gjelder kvalitetssikring og forbedringer i pleie- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet er også representert i styringsgruppa for senteret; der sitter fylkesstyremedlem Laila Hassel.

Braset og Refsnes ga en grundig og god presentasjon av Utviklingssenterets bakgrunn, organisering og arbeid. Møtedeltakerne uttrykte håp om at det gode arbeidet som foregår i Åfjord vil spre seg til alle kommuner i hele fylket, slik at hver eneste kommune er like opptatt av ny-tenkning, brukermedvirkning og kvalitet i pleie- og omsorgsarbeidet.

0 resultater