Politikerpanelet i Tverlandet samfunnshus

Eldrepolitisk debatt torsdag 7. september 2017 på Tverlandet Samfunnshus

Pensjonistforbundet i Nordland inviterte til eldrepolitisk møte på Tverlandet samfunnshus 7. september. Møtet ble arrangert i samarbeid med Pensjonistforbundet sentralt og med lokalforeningen på Tverlandet pensjonistforening.

Like i underkant av femti personer hadde møtt fram i Tverlandet samfunnshus for å lytte til og delta i utspørring av kandidatene til «Nordlandsbenken» på Stortinget. Politikerpanelet bestod av åtte politikere:

Agnete Tjærandsen (H); Allan Ellingsen (Frp); Dagrunn Eriksen  (Krf); Vilde Sofie Nohr (V); Rita Lekang (Ap); Jon Tørseth (Sp); Anne Fagertun Stenhammer (Sv) og Håkon Møller (Mdg)

Nestleder i Tverlandet Pensjonistforening, Odd Johnsen, og leder i Pensjonistforbundet Nordland, Ingvald Sørensen,  ønsket alle velkommen til møtet.  

De to debattlederne, John M. Johansen, Tverlandet pensjonistforening,  og Knut Ole Nordli fra Tverlandet Kommunedelsutvalg, redegjorde for framdriften og de presenterte politikerne.

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Normann, innledet til debatt om følgende hovedområder: Fremtidens helse og omsorg – Aktive eldre – Bolig og tilgjengelighet – Økonomi og arbeidsliv. Deretter fikk politikerne 1 minutt hver til en kort kommentar før debattstyrere og Harald Olimb Normann stilte nærgående spørsmål. Partiene svarte i rekkefølge H - FRP – AP – SP – KRF – V- SV – MDG. 

Politikerne var innom flere områder underveis, blant annet dagens pensjonistreform; forhandlingsretten; velferdsteknologi og digitalisering; «jeg vil se slippen min»; sykehjemsplasser; kommunale hjemmetjenester; kommuneøkonomi; bygging av omsorgsboliger; lovfestet rett til sykehjemsplass; frykten for et pengefritt samfunn; demens; frivillighet blant eldre; den kulturelle spaserstokken

Underveis i debatten var det anledning for publikum å stille spørsmål. Debatten ble avluttet med 2 minutters sluttreplikk fra hvert parti.

Tilslutt ble det servert kaffe og kaker, og det ble anledning for enhver å snakke direkte til politikerne ved kaffebordene.

0 resultater